ติดต่อศูนย์

ที่อยู่ในการการติดต่อ

ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
อาคาร10 ชั้น 6 ห้อง 605
2410/2 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพ 10900
โทรศัพท์: 02 579 1111 ต่อ 2292-3
โทรสาร 02 579 8662

แผนที่การเดินทางมามหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

 

 

แผนที่ภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม

 

กรอกข้อมูลเพื่อการติดต่อกลับ

Visitors: 30,770