นักบริหารระดับกลาง : กรมสรรพากร


หลักสูตร “นักบริหารงานระดับกลาง” รุ่น 1 ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน – 22 ธันวาคม 2559

ณ โรงแรม มณเฑียร (สุรวงศ์) กรุงเทพฯ

  - ศึกษาดูงานในประเทศ ณ โรงแรม ลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี

 

ทำเนียบผู้เข้าอบรม นบก.1/2560

 


หลักสูตร “นักบริหารงานระดับกลาง” รุ่น 3 ประจำปี 2559

ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม – 27 กันยายน 2559

ณ โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค รัชดา กรุงเทพฯ

  - ศึกษาดูงานในประเทศ ณ โรงแรม เซ็นทาราหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

ทำเนียบผู้เข้าอบรม นบก.3/2559

 

 


หลักสูตร “นักบริหารงานระดับกลาง” รุ่น 1 ประจำปี 2559

ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน - 29 ธันวาคม 2558

ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

  - ศึกษาดูงานในประเทศ ณ โรงแรม ดุสิตไอส์แลนด์ จังหวัดเชียงราย

 

ทำเนียบผู้เข้าอบรม นบก.1/2559

 


หลักสูตร “นักบริหารงานระดับกลาง” รุ่น 5 ประจำปี 2558

ระหว่างวันที่ 23 เมษายน – 28 พฤษภาคม 2558

ณ โรงแรม อมารีดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

  - ศึกษาดูงานในประเทศ ณ โรงแรม ฮอลิเดย์อินน์ รีสอร์ท  อ่าวนาง จังหวัดกระบี่

 

ทำเนียบผู้เข้าอบรม นบก.5/2558

 


หลักสูตร “นักบริหารงานระดับกลาง” รุ่น 3 ประจำปี 2558

ระหว่างวันที่ 12 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2558

ณ โรงแรม อมารีดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

  - ศึกษาดูงานในประเทศ ณ โรงแรม ฮอลิเดย์ อินน์ จังหวัดเชียงใหม่

 

ทำเนียบผู้เข้าอบรม นบก.3/2558

 


หลักสูตร “นักบริหารงานระดับกลาง” รุ่น 5 ประจำปี 2557

ระหว่างวันที่ 16 กันยายน – 15 ตุลาคม 2557

ณ โรงแรม อมารีดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

  - ศึกษาดูงานในประเทศ ณ โรงแรม ดุสิตไอส์แลนด์ จังหวัดเชียงราย

 

ทำเนียบผู้เข้าอบรม นบก.5/2557

Update Cancel


หลักสูตร “นักบริหารงานระดับกลาง” รุ่น 4 ประจำปี 2557

ระหว่างวันที่ 1 – 28 กรกฏาคม 2557

ณ โรงแรม อมารีดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

  - ศึกษาดูงานในประเทศ ณ โรงแรม พันล้าน บูติค รีสอร์ท จังหวัดหนองคาย

และโรงแรม เซ็นทาราและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี

 

ทำเนียบผู้เข้าอบรม นบก.4/2557

 

 


หลักสูตร “นักบริหารงานระดับกลาง” รุ่น 2 ประจำปี 2557

ระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม – 23 มิถุนายน 2557

ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ 

  - ศึกษาดูงานในประเทศ ณ โรงแรม เบลล์ วิลล่า ปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

และโรงแรม เซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ทำเนียบผู้เข้าอบรม นบก.2/2557

 

 


หลักสูตร “นักบริหารงานระดับกลาง” รุ่น 1 ประจำปี 2556

ระหว่างวันที่ 24 เมษายน – 28 พฤษภาคม 2556

 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม  และโรงแรม อมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

 - ศึกษาดูงานในประเทศ ณ โรงแรม นาน่า รีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

- ศึกษาดูงานต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม 

 

ทำเนียบผู้เข้าอบรม นบก.1/2556


 

Visitors: 19,708