ปี 2556

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับ สถาบันพีเพิลเทรนนิ่ง เห็นความสำคัญของบุคลากรส่วนงานจัดการทรัพยากรมนุษย์ จัดเสวนาประชาสัมพันธ์หลักสูตร Mini HR เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งคือกุญแจสำคัญที่ช่วยไขประตูสู่ความสำเร็จและผลักดันองค์กรให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างแท้จริง พร้อมบรรดากูรูขององค์กรชั้นนำของประเทศ “HR รุ่นใหม่ เก่งคิด เก่งงาน เก่ง

Visitors: 18,981