กิจกรรมปี 2559


เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง สนุกกับมืออาชีพด้านการบริหาร สู่นักบริหารมืออาชีพ

หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" รุ่นที่ 1 /2560 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน - 22 ธันวาคม 2559 

ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ ณ โรงแรม มณเฑียร (สุรวงศ์) กรุงเทพฯ

กิจกรรมกลุ่มและการสร้างทีมงาน ณ โรงแรม แคนทารี่เบย์ จังหวัดระยอง

ศึกษาดุงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรม ลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี


เสริมสร้างเขี้ยวเล็บการบริหารทรัพยากรมนุษย์ : พัฒนาคน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร

หลักสูตร "MINI HRM" รุ่นที่ 11 

ระหว่างวันที่ 23 กรกฏาคม - 5 พฤศจิกายน 2559

ณ ห้องปัทมา อาคาร 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม


เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง สนุกกับมืออาชีพด้านการบริหาร สู่นักบริหารมืออาชีพ

หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" รุ่นที่ 3/2559 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

ระหว่างวันที่ 24 สิงหาคม - 27 กันยายน 2559

ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ ณ โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค รัชดา กรุงเทพฯ

กิจกรรมกลุ่มและการสร้างทีมงาน ณ โรงแรม บาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ศึกษาดุงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรม เซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง สนุกกับมืออาชีพด้านการบริหาร สู่นักบริหารมืออาชีพ

หลักสูตร "นักบริหารระดับกลาง" รุ่นที่ 1/2559 กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง

ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน - 29 ธันวาคม 2559

ฝึกอบรมและฝึกปฏิบัติ ณ โรงแรม อมารี ดอนเมือง กรุงเทพฯ

กิจกรรมกลุ่มและการสร้างทีมงาน ณ โรงแรม บาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ศึกษาดุงานและประชุมเชิงปฏิบัติการ ณ โรงแรม ดุสิตไอส์แลนด์ รีสอร์ท จังหวัดเชียงราย

Visitors: 18,163