นบก.รุ่นที่ 5/2560

1.แนวปฏิบัติและหลักเกณฑ์การฝึกอบรม 

2.การแต่งกาย

3.กำหนดการอบรม ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม - 14 กันยายน 2560 ณ โรงแรม เบสต์ เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี 

4.กำหนดการพิธีเปิดการอบรม วันที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง Grand Ballroom B ชั้น 5 โรงแรม เบสต์ เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี

5.กำหนดการศึกษาดูงานและกิจกรรมต่างจังหวัด : ระหว่างวันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2560 ณ จังหวัดนครราชสีมา

6.กำหนดการศึกษาดูงานและการประชุมเชิงปฏิบัติการ : ระหว่างวันที่ 6 - 10 กันยายน 2560 ณ จังหวัดตรัง

7.รายชื่อผู้เข้าอบรม นบก. รุ่น 5/2560

8.แผนที่ โรงแรม เบสต์ เวสเทิร์น พลัส แวนดา แกรนด์ จังหวัดนนทบุรี 
Visitors: 23,186